Bel mij op: 06 143 089 10 of mail naar info@domeinbouw-hometeam.nl hometeam.nl

Privacy

Privacy- en cookieverklaring. .
Deze Privacyverklaring  bevat transparante informatie  over hoe  ik als franchisenemer, omga met persoonsgegevens.

De privacy van bezoekers van deze website wordt gerespecteerd enpersoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor de werkzaamheden is het in sommige gevallen noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Aan de bescherming van persoonsgegevens wordt veel waarde gehecht enin alle gevallen wordt gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens die aan mij worden verstrekt worden enkel verzameld en gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, om een eventuele overeenkomst te sluiten en/of voor de uitvoering van werkzaamheden naar aanleiding van een overeenkomst. Dat geldt zowel voor  (potentiële) klanten als voor partijen waar  zaken en/of diensten worden ingekocht. Voor de uitvoering van  werkzaamheden zijn geen Bijzondere Persoonsgegevens nodig, al deze gegevens zullen bij verstrekking niet worden geaccepteerd.

 

Persoonsgegevens worden gebruikt om werkzaamheden te kunnen verrichten, een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen voor uitvoering van werkzaamheden, diensten te kunnen leveren, facturatie te kunnen verrichten en/of vlot en efficiënt te kunnen communiceren over uitvoeringsaspecten van de opdracht en/of overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als ugeen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, is het mogelijk dataan hiervoor genoemde werkzaamheden of omschrijvingen geen uitvoering kan worden gegeven.

 

Doorgifte aan derden
Het is mogelijk dat  uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen. Dit zijn enkel partijen zoals  onderaannemers die in  mijn opdracht overeengekomen werkzaamheden uitvoeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om  te vragen uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht te vragen uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u  bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat  er onjuist met uw persoonsgegevens wordt omgegaan,  kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen.  Zijn uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hometeam.nl onder vermelding van mijn naam  U ontvangt dan  zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw verzoek.


Beveiligen
De bescherming van uw gegevens wordt zeer serieus genomen.  Er worden  passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen heeft  de website van HomeTeam een SSL-certificaat. U kunt voor vragen of opmerkingen contact  opnemen via info@hometeam.nl.

 

Cookies en Google Analytics

 Er wordt  op deze website geen gebruik gemaakt van cookies. U hoeft geen actie te nemen om eventueel de cookies uit te schakelen.  Er wordt  gebruik gemaakt van analytische cookies via Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website bezoeken en wat het resultaat uit Google zoekpagina’s is. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) , overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden.  Ik  heb hier geen invloed op en  heb Google geen toestemming gegeven om  de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Aanpassen Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op al  mijndiensten en werkzaamheden.

Het recht  om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen wordt voor behouden. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

 

 Uw franchisenemer, december 2019